Cách Dạy Sáng Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cách Dạy Sáng Tạo

Ưu điểm

- Tạo môi trường để giao tiếp tự nhiên, thực tế.
- Cách dạy sáng tạo, dễ tiếp thu, không bị đóng khung vào giáo trình.
- Học vụ hỗ trợ nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Cách học mới với lớp TC thời lượng quá ít.
- Cách đăng ký học chưa thực sự linh hoạt.
- Chi phí hơi cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học thú vị, thoải mái, cách học sáng tạo, rất hợp với giáo viên nước ngoài và Việt Nam. Học phí tuy hơi cao do thiết kế lộ trình dài, tuy nhiên tiền nào của nấy. Học tiếng Anh không thể ngày 1 ngày 2 và tất nhiên sẽ phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của mỗi cá nhân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn