Giáo Viên Và Nhân Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Và Nhân Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên và nhân viên thân thiện, rất chịu giải thích cho học viên và cảm giác là rất muốn dạy nhiều hơn giờ học.
- Có thể linh động giờ học, cá nhân hóa lộ trình học để cải thiện vấn đề cá nhân, phát triển kỹ năng mong muốn.
- Tính ra là có thể học 6/7 ngày trong tuần. Phương pháp khá mới và có ích cho các bạn khao khát phát triển.

Điểm cần cải thiện

- Do sự linh động cao nên cần có sự hướng dẫn học viên hệ thống kiến thức, đề ra lộ trình. Học viên không có kỹ năng hệ thống sẽ hơi rối.
- Nên có bài tập về nhà nhiều hơn.
- Thống nhất hơn về phong cách giảng dạy của các giáo viên, style giảng dạy khá khác nhau nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên dành thời gian trải nghiệm tất cả các lớp. Mạnh dạn trao đổi với giáo viên để đề ra lộ trình riêng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn