Giúp Học Viên Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giúp Học Viên Tận Tình

Ưu điểm

- Luôn quan tâm giúp đỡ học viên trong việc học, giúp học viên tận tình.
- Đội ngũ giảng viên, học viên luôn giúp đỡ nhau, tạo môi trường tiếng Anh thân thiện, vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cải thiện về khả năng giao tiếp không chỉ học tiếng Anh, môi trường vui vẻ, thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn