Lịch Học Linh Hoạt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lịch Học Linh Hoạt

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất.
- Lịch học linh hoạt.
- Giáo viên năng động.

Điểm cần cải thiện

- Reception cần chuyên nghiệp hơn.
- Bài giảng cần chủ đáo hơn.
- Có lịch học đúng giờ hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Xem xét về khả năng tài chính và số lượng bài học mình nhận được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn