Ngô Việt Hùng đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ ILA4

Khuyến khích

Cảm thấy khá hài lòng!

Ưu điểm:
Môi trường tốt Giao viên thân thiện Giảng viên tận tâm

Khuyết điểm:
Học phí cao It giờ học It cơ sở

Trải nghiệm:
Từ khi học ở đây vốn tiếng anh của mình đã trở nên tốt hơn và quen được nhiều bạn mới!

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?