Hứa Minh đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ ILA5

Khuyến khích

Đáng tin cậy

Ưu điểm:
Giao viên người nước ngoại nhưng rất tận tính, có chuyên môn sư phạm cao

Khuyết điểm:
khong có nhược điểm.

Trải nghiệm:
Học phí ko quá mắc chất lượng giảng dạy tốt Nên có các chương trình ưu đãi học phí cho sinh viên

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?