Nguyễn Thị Huệ Hương đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ ILA3

Khuyến khích

Phù hợp cho nhiều lứa tuổi

Ưu điểm:
Năng động Chuyên môn cao Điều kiện tốt

Khuyết điểm:
Học phí cao

Trải nghiệm:
Các khoá học nâng cao kĩ năng cho học viên, giáo viên có chuyên môn tốt, nâng cao tính năng động trong học tập

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?