Cao Quỳnh Anh đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ ILA5

Khuyến khích

QUÁ TUYỆT VỜI

Ưu điểm:
Môi trường học tập tốt, phương pháp giảng dạy dễ tiếp thu kiến thức, giảng viên thân thiện

Khuyết điểm:
Thời gian học chưa linh hoạt

Trải nghiệm:
Môi trường học tập tốt và tuyệt vời, giáo trình chất lượng và phương pháp dạy hiệu quả

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?