Đã Hoàn Thành Được Ielts 6.0 Mặc Dù Đang Đã Đi Làm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ ILP Vietnam

TRAN KHANH AN
TRAN KHANH AN

Đã Hoàn Thành Được Ielts 6.0 Mặc Dù Đang Đã Đi Làm

Ưu điểm

Đúng là người già đi học khó khăn hơn mấy bạn trẻ nhưng sau khi học được 2 buổi thì mình đã nghĩ khác. Thầy Triết có phương pháp dạy rất hay, rất dễ hiểu dễ nhớ, hầu như thầy đã tổng hợp lại tất cả những “key” cho các bạn làm bài nên nội dung bài học rất cụ thể và chủ động, giáo trình thì được ILP lấy từ đề thi của Đại Học Cambridge. Sau khi cố gắng tập trung hoàn thành 2 khoá học thì mình đã đạt được thành tựu IELTS 6.0 đủ tiêu chuẩn để cùng gia đình định cư Canada

Điểm cần cải thiện

Không biết có phải do giờ dạy của giáo viên giỏi không nhiều nên trung tâm không có nhiều giờ học cho học viên lựa chọn

Trải nghiệm và lời khuyên

Mặc dù vừa đi làm, vừa đi học nhưng chỉ cần tập trung lắng nghe và làm theo phương pháp của thầy Triết hướng dẫn thì sẽ lấy được IELTS 6.0 nhẹ nhàng. Ngày trước thầy đã nói vậy nhưng không tin, nay lấy được mới khẳng định là thầy nói đúng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn