Đang Học Khoá Thứ 2 Ở Ilp Vietnam. 4 Kỹ Năng Tiến Bộ Rõ Rệt Đặc Biệt Là Writting. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ ILP Vietnam

HOANG HAI DANG
HOANG HAI DANG

Đang Học Khoá Thứ 2 Ở Ilp Vietnam. 4 Kỹ Năng Tiến Bộ Rõ Rệt Đặc Biệt Là Writting.

Ưu điểm

Đến hiện tại mình đang học khoá thứ 2 ở ILP Vietnam. Mình rất thích cách dạy và phương pháp dạy của giảng viên, trong giờ học luôn có những hoạt động thú vị khiến giờ học ko còn nhàm chán. Ngoài giờ học còn có các Anh Chị trợ giảng hướng dẫn mình làm bài tập, giải đáp các câu hỏi mà mình không hiểu của đề thi IELTS . Nên chỉ sau 2 khoá mà 4 kỹ năng của mình tiến bộ rõ rệt, mình còn bấc ngờ về sự tiến bộ của chính bản thân mình đặc biệt là kỹ năng writting.

Điểm cần cải thiện

Không nhiều khung giờ học nên mình gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian biểu của mình.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học ở ILP Vietnam chỉ 2 khoá nhưng khả năng tiếng anh và kỉ năng làm bài thi của mình được nâng cao bấc ngờ. 5 tháng trước đây mình chỉ tự học ở nhà nên chủ yếu tập trung giải đề là chính. Khi học ở ILP Vietnam mới biết là để đạt được điểm cao trong bài thi IELTS thì mình cần phải có phương pháp phù hợp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn