Mình Rất Thích Học Ở Đây | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Jaxtina (jaxtina.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mình Rất Thích Học Ở Đây

Ưu điểm

Ưu điểm là chỗ để xe hơi chật khi mình đi ô tối

Điểm cần cải thiện

Nơi đỗ xe ô tô

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nhiệt tình, học lớp vui, giáo viên dạy thu hút, lớp học tương tác rất mạnh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn