Giáo Viên Rất Tận Tâm, Chỉ Tận Tình. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Rất Tận Tâm, Chỉ Tận Tình.

Ưu điểm

Giáo viên rất tận tâm, chỉ tận tình. Có thể nhớ từ vựng tại lớp (hơn 70%). Nhân viên tư vấn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn