Học Phí Phù Hợp. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Phù Hợp.

Ưu điểm

Học phí phù hợp. Cơ sở vật chất tốt. Kiến thức đủ.

Điểm cần cải thiện

Vị trí về các cơ sở. Thời gian lớp học. Các giờ lớp học cần đa dạng hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm ổn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn