Thời Gian Linh Động. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Linh Động.

Ưu điểm

Thời gian linh động. Dễ hiểu. Thúc đẩy tính tự học.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học từ khóa cơ bản.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn