Trung tâm tiếng Anh Apollo - Khóa học Tiếng Anh Thương Mại | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh Thương Mại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Mô tả khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên:

+ Kỹ năng thực hành (nghe & nói) cho chào hỏi, hội thoại, thảo luận, tranh luận với vốn từ vựng phong phú, chuyên dùng trong môi trường kinh doanh.

+ Nền tảng phát âm của người bản ngữ, luyện và sửa phát âm trở nên tự nhiên hơn giống người bản ngữ.

+ Kỹ năng nghe hiểu toàn diện và ghi nhận thông tin cụ thể; nắm bắt được thái độ, cảm xúc và ý kiến của người nói.

+ Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và đa dạng với cách sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc câu, ngữ điệu phù hợp văn cảnh.

+ Kỹ năng đọc và xử lý các văn bản trong công việc như tài liệu, báo cáo, hợp đồng...

+ Kỹ năng viết trong kinh doanh.

Lợi ích khóa học

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy và tự tin trong môi trường làm việc và với đối tác nước ngoài.

+ Khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng, phong phú, phù hợp với chuyên ngành kinh doanh.

+ Học viên được bổ trợ các kỹ năng chuyên dụng trong kinh doanh một cách hiệu quả như hội họp, thuyết trình, đàm phán, viết e-mail...