You need to enable JavaScript to run this app.

Khóa học Cambridge Các khóa học khác

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

45 giờ

Chương trình

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Lộ trình học gồm 5 khóa học, chia theo trình độ của học viên. Cụ thể:

  • Khóa A2 FOUNDATION 1 (45h) – học phí 4,050,000 - Xây dựng và củng cố nền tảng ngữ pháp cơ bản, trau dồi vốn từ vựng & tiếp xúc với cấu trúc đề thi Cambridge.
  • Khóa A2 FOUNDATION 2 (45h) – học phí 4,050,000 – Bổ sung kiến thức về văn phạm, từ vựng giúp học viên chuẩn bị tốt cho kì thi A2. Trang bị những kỹ năng thiết yếu để hoàn thành tốt bài thi. Tiếp xúc và thực hành với các dạng bài thi A2 bao gồm cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
  • Khóa A2 SKILL (60h) – học phí 5,400,000 – Nâng cao & hoàn thiện kiến thức chuyên sâu. Cung cấp chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Tiếp xúc và thực hành với các dạng bài thi A2 bao gồm cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Giúp học viên phản xạ nhanh hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Khóa A2 EXAM (45h) – học phí 2,800,000 – Nâng cao & hoàn thiện kiến thức chuyên sâu. Cung cấp chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Thực hành các bài thi A2 gồm 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Giúp học viên phản xạ nhanh hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Khóa B1 SUPPLEMENTARY (45h) – học phí 4,050,000 – Xây dựng và củng cố nền tảng ngữ pháp cơ bản, trau dồi vốn từ vựng & tiếp xúc với cấu trúc đề thi B1.
  • Khóa B1 FOUNDATION (60h) – học phí 5,400,000 – Bổ sung kiến thức về văn phạm, từ vựng giúp học viên chuẩn bị tốt cho kì thi B1. Trang bị những kỹ năng thiết yếu để hoàn thành tốt bài thi. Tiếp xúc và thực hành với các dạng bài thi B1 bao gồm cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
  • Khóa B1 SKILL (60h) – học phí 6,550,000 – Nâng cao & hoàn thiện kiến thức chuyên sâu. Cung cấp chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Tiếp xúc và thực hành với các dạng bài thi B1 bao gồm cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Giúp học viên phản xạ nhanh hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Khóa B1 EXAM (50h) – học phí 5,400,000 – Nâng cao & hoàn thiện kiến thức chuyên sâu. Cung cấp chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Thực hành các bài thi B2 gồm 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mô tả phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy tiên tiến với mô hình đào tạo chú trọng đến cải thiện từng kỹ năng của học viên, giúp học viên nhanh chóng cải thiện điểm số cũng như quen với dạng đề thi, tâm lý và các bí quyết khi đi thi.

Lợi ích khóa học

Lợi ích khóa học

1. Miễn phí kiểm tra, sắp xếp trình độ phù hợp: Học viên dăng ký khóa Cambridge tại PEC được miễn phí kiểm tra trình độ và tư vấn xếp lớp phù hợp.

2. Học mọi lúc, mọi nơi không bó buộc: Thời gian học được sắp xếp linh động theo nguyện vọng của học viên.

3. Đội ngũ giáo viên trình độ cao: Đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết.

4. Lộ trình đào tạo chuyên biệt: Học viên được cung cấp lộ trình đào tạo chuyên biệt phù hợp với năng lực và mục tiêu của bản thân.