Trung Tâm Dạy Khá Tệ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American

Long Le Mạnh
Long Le Mạnh

Trung Tâm Dạy Khá Tệ

Ưu điểm

Chỗ để xe thoải mái

Điểm cần cải thiện

Giáo viên, Giáo trình.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không nên đăng kí học. Trung tâm chọn lọc giáo viên không kỹ, các giáo trình và bài học khá sơ sài. Nếu mất gốc mà học ở trung tâm này thì chỉ phí tiền

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn