You need to enable JavaScript to run this app.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Talk Class - TCES

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Xác nhận là học viên

Chất Lượng Tốt, Rất Hài Lòng

Ưu điểm

- Thầy dạy hay - Cơ sở vật chất tốt - Đội ngũ tư vấn nhiệt tình

Khuyết điểm

- Phải mất tiền gửi xe - Nên có nhiều khóa học đa dạng hơn - Nên mở rộng nhiều cơ sở, thuận tiện cho người học hơn

Trải nghiệm

Rất vui, các buổi học thoải mái. Nên đăng kí nhóm để được ưu đãi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn