You need to enable JavaScript to run this app.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Talk Class - TCES

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Xác nhận là học viên

Trình Độ Tiếng Anh Đã Được Cải Thiện Rất Nhiều

Ưu điểm

nhiều hoạt động thực hành nghe, nói cho học viên Giáo viên bản ngữ kinh nghiệm Môi trường học thân thiện

Khuyết điểm

Sàn nhà, ánh sáng phòng học thang máy

Trải nghiệm

Rất vui và bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn