Viết đánh giá để giúp hàng ngàn học viên lựa chọn nơi học tốt hơn

Trung Tâm Anh Ngữ TOME

70A, đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Cần thiết)

Mức độ hài lòng của bạn về học phí trung tâm?

Mức độ hài lòng về đội ngũ giáo viên?

Mức độ hài lòng về cơ sở vật chất?

Mức độ hài lòng về môi trường học tập?

Mức độ hài lòng về quy mô lớp học?

Mức độ quan tâm đến từng học viên?

Mức độ thực hành các kỹ năng?

Nhận xét về trình độ học viên trong lớp?

Mức độ tiến bộ từ khi vào học?

Bạn có sẵn sàng giới thiệu bạn bè tới học?

Chưa phù hợp Phù hợp
Tôi cam đoan đây là nhận xét trung thực và khách quan dựa trên những trải nghiệm của tôi về Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.

Vui lòng đăng nhập bằng facebook để gởi đánh giá!