Lê Dương Quàng đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)4

Khuyến khích Xác nhận là học viên

Trung tâm đào tạo chất lượng

Ưu điểm:
cơ sở tiện nghi môi trường thân thiện

Khuyết điểm:
học phí còn khá cao có áp lực cho học viên theo học

Trải nghiệm:
Đây là nơi phù hợp nếu bạn muốn cải thiện trình độ tiếng anh của mình