Phạm Thị Thu Diễm đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ Tome 5

Khuyến khích Được xác thực bởi EBIV

tương đối tốt

Ưu điểm:
giảng viên giỏi lớp học quy mô vừa

Khuyết điểm:
học phí cao

Trải nghiệm:
nắm vững kiến thức sau khi học tăng điểm thi toiec hơn trước khi học

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?