Nguyễn Thương Thương đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)4

Khuyến khích

Vui vẻ đẹp

Ưu điểm:
Giáo viên dạy giỏi

Khuyết điểm:
Học phí cao

Trải nghiệm:
Học vui Giáo viên dạy tốt Hứng thú