Nguyễn Thương Thương đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ Tome 4

Khuyến khích

Vui vẻ đẹp

Ưu điểm:
Giáo viên dạy giỏi

Khuyết điểm:
Học phí cao

Trải nghiệm:
Học vui Giáo viên dạy tốt Hứng thú

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?