Đới Thị Ngọc Huyền đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

VUI VẺ ĐẸP

Ưu điểm:
giảng viên giỏi lớp học quy mô vừa

Khuyết điểm:
học phí khá cao địa điểm học xa

Trải nghiệm:
tự tin giao tiếp sau khi tham gia học môi trường thân thiện nhiều bạn bè có khả năng để học hỏi lẫn nhau