Đới Thị Ngọc Huyền đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ Tome 5

Khuyến khích Được xác thực bởi EBIV

VUI VẺ ĐẸP

Ưu điểm:
giảng viên giỏi lớp học quy mô vừa

Khuyết điểm:
học phí khá cao địa điểm học xa

Trải nghiệm:
tự tin giao tiếp sau khi tham gia học môi trường thân thiện nhiều bạn bè có khả năng để học hỏi lẫn nhau

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn có muốn tham gia ngay?