Giáo Viên Truyền Đạt Kinh Nghiệm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Truyền Đạt Kinh Nghiệm

Ưu điểm

Ngoài cung cấp kiến thức IELTS, các giáo viên còn truyền đạt kinh nghiệm giành học bổng cho mình

Điểm cần cải thiện

- Không có điểm cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đáng để học tập tại đây! Lúc đầu mình đăng ký một khóa found của TOPPY sau đó thấy hiệu quả và tiếp tục đăng ký thêm để lên được số điểm là 7.0. Thật sự cảm ơn các giáo viên tại TOPPY đã giúp mình đạt được số điểm này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn