Khóa Học Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Khóa Học Hiệu Quả

Ưu điểm

- Khóa học hiệu quả.
- Phương pháp giảng dạy thú vị.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Phù hợp với tất cả các bạn ngay cả mất gốc như mình, lộ trình rành mạch, sắp xếp từng ngày học. Phương pháp giảng dạy khiến mình ghi nhớ được thông tin lâu hơn bình thường.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn