Mô Hình Lớp Học Quốc Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Mô Hình Lớp Học Quốc Tế

Ưu điểm

- Lớp học phù hợp với mỗi người.
- Cách giảng dạy nhiệt tình, tâm lý.
- Phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm.
- Phương pháp giảng dạy giúp tiếp cận kiến thức từ từ không vội vàng.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã từng nghe về mô hình lớp học đảo ngược nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm học tập. Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ nhưng thật sự đây là một giải pháp nâng cao hiệu quả học tập. Nên học khóa này nha.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn