Thời Gian Học Linh Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học Linh Động

Ưu điểm

- Thời gian học linh động.
- bài giảng chi tiết, dễ hiểu.
- Giáo viên giảng dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Tất cả đều ổn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã thử một khóa IELTS Video TOPPY và thấy rất hiệu quả, mình sẽ mua thêm khóa IELTS 9.0 nữa. Cảm ơn TOPPY.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn