Tiến Bộ Rất Nhanh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiến Bộ Rất Nhanh

Ưu điểm

- Mô hình và phương pháp học giúp học viên không bị chán.
- Giáo viên nhiệt tình tạo động lực học.
- Gia sư gửi bài nhắc hàng ngày .

Điểm cần cải thiện

- Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi học ngay nếu bạn muốn thi IELTS hay cải thiện vốn tiếng Anh dù bạn là người mất căn bản.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn