Nhân Viên, Giáo Viên Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhân Viên, Giáo Viên Chất Lượng

Ưu điểm

Nhân viên, giáo viên chất lượng. Cơ sở tốt. Phòng học sạch sẽ, nhân viên quan tâm.

Điểm cần cải thiện

Loa nhỏ, phòng hơi tối.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên nhiệt tình, có kiểm tra cuối hai tháng để biết kết quả tiến bộ. Mức học phí vừa phải.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn