Trung Tâm Anh Ngữ Wall Street English - Khóa học IELTS Bridge | Edu2Review

Khóa học IELTS Bridge

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

40 giờ

Đối tượng: học viên có nhu cầu thi IELTS trong thời gian tới

Phương pháp giảng dạy: Học viên được học tập trong môi trường giao tiếp 100% tiếng Anh nhằm kích hoạt toàn bộ kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, phát huy phản xạ nghe nói tự nhiên. Ngoài ra, học viên còn được truy cập vào hệ thống My English Lab (MEL) với hơn 120 bài tập mô phòng bài thi IELTS để luyện tập và thành thục các bước một cách hoàn hảo nhất (Không áp dụng cho IELTS Gateway).

Mô tả khóa học: Khóa học gồm 3 khóa nhỏ:

  • IELTS Foundation: Học viên được luyện tập 4 kĩ năng và làm quen với bài thi IELTS. Đồng thời, khóa học còn cung cấp các hoạt động bổ trợ như IELTS Workshop, Social Club và thi thử cho các học viên.
  • IELTS Advanced: Nâng cao toàn diện 4 kỹ năng ở cấp độ cao hơn, đặc biệt kỹ năng Nói và Viết.
  • IELTS Gateway: Khóa học chuyên sâu 2 kỹ năng Nói và Viết theo hình thức học thuật.


Lợi ích khóa học

Học viên từng bước tiếp thu, rèn luyện kiến thức kỹ năng mình để đạt được kết quả mong muốn trong kì thi IELTS. Wall Street English cũng tạo điều kiện cho học viên có được thời gian học chủ động và chương trình linh hoạt cho phép bạn học lại những học phần bị bỏ lỡ, tự tin giao tiếp và học hỏi tiếng Anh.