Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Nhiệt tình của giáo viên.
Phương pháp giảng dạy dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sự lựa chọn hợp lý cho việc học tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn