Cơ Sở Vật Chất Tốt. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt.

Ưu điểm

Thầy cô đều dạy tận tình, luôn vui vẻ, hòa đồng với học sinh.
Chất lượng dạy cao, những hoạt động vui chơi đều phù hợp với lứa tuổi.
Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô đều rất vui vẻ, giúp mình tiến bộ tiếng Anh rất nhiều.
Tiếp xúc nhiều với thầy cô nước ngoài giúp mình tự tin hơn.
Những hoạt động vui chơi giúp mình biết hơn về mọi thứ xung quanh.
Thế nên: Hãy học tại trung tâm WeWin nha!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn