Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện, giảng dạy nhiệt tình, dễ hiểu.
Giáo trình rất chi tiết, có những trò chơi vui nhộn.
Cơ sở vật chất đầy đủ.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm có đủ điều kiện tốt, không cần cải thiện nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau những năm học ở đây, em thấy bản thân cải thiện môn Anh rất tốt so với trước.
Giáo viên, học sinh thân thiện.
Môi trường lành mạnh, khuyên các bạn nên học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn