Giáo Viên Vui Vẻ, Nhiệt Huyết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Ưu điểm

Giáo viên vui vẻ, nhiệt huyết, dạy dễ hiểu.
Cơ sở vật chất tốt, tiện nghi.
Tạo nhiều điểu kiện cho học viên.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực.
Luôn nhận được sự trợ giúp rất nhiệt tình từ các giáo viên.
Các bạn mới nên có một chút tinh thần tự học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn