Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hài Lòng

Ưu điểm

Giá tiền ổn.
Giáo viên hiền, giảng dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Con thấy trung tâm rất tốt về giáo viên học tập về giáo viên, học tập nên em nghĩ mọi người nên tới đây học và trải nghiệm thêm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn