Học Có Tiến Bộ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Có Tiến Bộ

Ưu điểm

Thây, cô thân thiện.
Bài học dễ hiểu.
Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Thầy cô đừng nghiêm khắc nữa ạ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Em có sự tiến bộ rõ rệt khi học ở đây.
Các bạn học viên mới khi học tại đây chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn