Học Giỏi Tiếng Anh Hơn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Giỏi Tiếng Anh Hơn

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Giáo viên dạy học nhiệt tình, vui vẻ.
Các khóa học rất bổ ích và sáng tạo.

Điểm cần cải thiện

Các buổi học nên có nhiều hoạt động hơn.
Cần có nhiều không gian để vui chơi.
Nên có nhiều khóa học về trải nghiệm khoa học hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học tại đây em học giỏi tiếng Anh hơn, cải thiện những điểm yếu về từ vựng cũng như ngữ pháp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn