Học Vui Và Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Vui Và Hiệu Quả

Ưu điểm

Các thầy cô thân thiện, giảng dạy có hiệu quả.
Tiếp thu bài tốt.
Học vui, bài tập không quá nhiều.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học rất vui, có hiệu quả, tiếp thu bài nhanh, làm bài đạt được kết quả tốt.
Lời khuyên cho các bạn học viên mới là học ở đây các thầy cô thân thiện, giảng dạy tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn