Môi Trường Học An Toàn. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học An Toàn.

Ưu điểm

Nhiệt tình (giáo viên, trợ giảng).
Giờ học linh động.
Hoạt động đa dạng.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học an toàn.
Vốn từ đa dạng hơn.
Phát âm chuẩn hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn