Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, thoải mái.
Giáo viên tận tâm, tận tình.
Học thấy có hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Giờ về phụ huynh đậu xe khá tung tung, không trật tự.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học thấy có hiệu quả, khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thấy có tiến bộ rõ.
Nên kiên trì, cố gắng và theo sát giáo trình học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn