Tiến Bộ Rõ Rệt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tiến Bộ Rõ Rệt

Ưu điểm

Giảng viên thân thiện.
Giảng bài dễ hiểu.
Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Em cảm thấy mình đã có sự tiến bộ rõ rệt khi học ở đây.
Các bạn học viên nên học ở đây vì có môi trường học tập tốt, giáo viên thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn