Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tốt

Ưu điểm

Giáo viên rất tốt, có kinh nghiệm đào tạo học viên chuyên nghiệp, thân thiện, rất quan tâm tới học viên.
Môi trường học tốt, cơ sở vật chất ổn.
Giáo trình học kỹ lưỡng, quy mô và có hiệu quả cao.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học một thời gian cũng không dài tại trung tâm, khoảng 6 tháng, em thấy rõ hiệu quả giáo dục, em thấy được điểm số của mình được cải thiện hẳn và tự tin hơn để có thể giao tiếp với người nước ngoài mà trước đây em đã chưa làm được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn