Chất Lượng Giảng Dạy Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Giáo viên tận tình.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.