Chất Lượng Giảng Dạy Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Giáo viên tận tình.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.