Cơ Sở Vật Chất - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Cơ Sở Vật Chất

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên.
   - Cơ sở vật chất.
   - Tài liệu.

   Điểm cần cải thiện

   - Cần app nhắc nhở.
   - Cải thiện app.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Nhớ check schedule và bài tập.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.