Cơ Sở Vật Chất - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên.
- Cơ sở vật chất.
- Tài liệu.

Điểm cần cải thiện

- Cần app nhắc nhở.
- Cải thiện app.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nhớ check schedule và bài tập.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.