Giáo Viên Vui Tính - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Giáo Viên Vui Tính

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên Ngô Phương Thảo tuyệt vời.
- Giáo viên Ngô Phương Thảo vui tính.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nắm chắc ngữ pháp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.