Giờ Giấc Linh Hoạt - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giờ Giấc Linh Hoạt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- GV giàu kinh nghiệm.
- Giờ giấc linh hoạt.
- Dễ tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

- Nâng cấp phòng học.
- Cải thiện website tốt hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên tập trung kiến thức tại đây thật kĩ.
- Làm BT đầy đủ.
- Đi học đủ buổi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.