Nhân Viên Tư Vấn - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nhân Viên Tư Vấn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Quy mô, sĩ số lớp học.
- Nhân viên tư vấn.
- Đội ngũ giảng viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.