Tạo Động Lực Học Tập - Đánh giá về Trung Tâm Anh Ngữ ZIM | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Tạo Động Lực Học Tập

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Sự nhiệt tình và tận tâm của thầy cô và các anh chị hỗ trợ.
- Luôn theo sát quá trình học tập của học sinh.
- Tạo động lực học tập chứ không tạo áp lực.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trước hết là cần xây dựng sự yêu thích với tiếng Anh, đặt ra mục tiêu cụ thể để xây dựng động lực học tập.
- Rèn luyện thường xuyên, có thể làm thêm bài tập để cải thiện các kỹ năng còn yếu.
- Nên luyện tập đều cả 4 kỹ năng nếu có đủ thời gian.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.