Trung tâm tiếng Anh VUS - Khóa học Interactive English (Từ 18 - 22 tuổi) | Edu2Review

Khóa học Interactive English (Từ 18 - 22 tuổi)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng
Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm tiếng Anh VUS

8.1
Tốt
238 đánh giá
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ Vus

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Lớp đông, sắp xếp chưa được tốt lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã tiến bộ rất nhiều khi được học ở đây, không có nhược điểm nào đáng kể

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nên Học Ở Đây

Ưu điểm

Giảng viên người nước ngoài

Điểm cần cải thiện

Giá khá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau một khóa học kỹ năng được nâng cao khá tốt, nên học dài lâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tùy Giáo Viên

Ưu điểm

Sạch sẽ thoáng mát, cơ sở vật chất rất tốt

Điểm cần cải thiện

Một số giáo viên còn chưa quan tâm học viên, dạy kiểu ai học thì học, ko học thì thôi. Đợt gần đây có 1 giáo viên nước ngoài mới vô dạy nhưng thầy hiền quá, kiểu học sinh nói làm gì thì làm rồi suốt ngày chơi clap the desk thôi, đến nỗi gần như tuần nào cũng chơi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể tùy lớp, tùy giáo viên mới thực sự dạy chất lượng chứ không phải tất cả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Nguyễn Song Khanh
Nguyễn Song Khanh

Môi Trường Thân Thiện

Ưu điểm

môi trường thân thiện

Điểm cần cải thiện

lớp hoc nhiều hv

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường thân thiện, giáo viên nhiệt tình, vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.